Østenstad kirke – et åpent hus med mange rom

Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet

Dette er menighetens visjon som vi ønsker å virkeliggjøre på et bredt grunnlag.

Klikk for å lese hele artikkelen
Søndagens gudstjeneste
Søndag 26. mars feirer vi Maria budskapsdag. Østenstad sangeri deltar. Velkommen til en festdag i kirken!   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Givertjeneste
Ny giv for Østenstad menighet
Østenstad menighet er avhengig av gaver for å opprettholde sitt store tilbud til barn og unge. Være med å gi du også.  Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Vil du være frivillig?
Kirken har mange arbeidsoppgaver for deg som vil ha en meningsfull fritid.  Les mer
Innhold  Planlegge Aktiviteter
> Se hele oversikten