Bryllup

Østenstad kirke gir en god ramme for vielsen. Kirkerommet er vakkert og stemningsfullt, og brudeparet kommer nær både alter og gjester. Våre prester ser fram til å forrette i vielser, og alle par får en personlig samtale, øvelse og forberedelse av vielsen.

 

 

 

Papirarbeidet                                                                        Det er mange ting å planlegge i forbindelse med et bryllup. Ikke glem papirarbeidet! Ekteskapsvilkårene må prøves god tid i forvegen. Det er Skatteetaten som har ansvaret for dette. Finn mer informasjon samt skjemaer for brudepar og forlovere her.

Vigsel i Østenstad kirke                                                 Ta kontakt på tlf: 66754090, eller mail: sentralbord.asker@kirken.no  for å avklare tidspunkt for ledig tid i kirken. Deretter fyller du ut dette skjemaet om bestilling av kirke og returnerer til kirken. Bruk av kirken er gratis for alle som bor i Asker kommune og er medlem av kirken.

Startpakke i samlivskunst                                           Hver vår blir det arrangert en egen brudeparsamling på Askertun ved Asker kirke for brudepar fra hele Asker prosti. Her får man nyttig informasjon om hvordan en vielse foregår og hva man må huske på. Etter en enkel lunsj får parene en "startpakke" i samlivskunst i form av et 3-timers kurs ved samlivsterapeuten Bjørk Matheasdatter. Parene som deltar, får noen spennende timer og masse motivasjon til å ta vare på samlivet sitt. Evalueringene av tidligere års samlinger er så gode at dette kurset er blitt en fast del av menighetenens tilbud til kommende brudepar. Kurset er gratis, men støttes av Bufdir.

Vigselsliturgi                                                                               Les liturgien her. Det er flere muligheter for aktiv deltakelse både fra brudeparet, forlovere og andre. Prest og brudepar skreddersyr vielsen slik at den blir en personlig opplevelse for de som er med.

En bryllupssalme                                                           Det er ikke lett å finne salmer som både er kjente og til å kjenne seg igjen i for mennesker av vår tid. Her er en ny bryllupssalme som både er lett å lære og prøver å sette ord på de følelsene mange brudepar har når de trer "Inn gjennom kirkens dører." Salmen er skrevet av Østenstads sokneprest Astrid Sætrang Morvik, og tonsatt av den kjente kirkemusiker og Asker kirkes kantor, Kjell Mørk Karlsen.

Innhold  Planlegge Aktiviteter