Begravelse

Begravelser og bisettelser kan skje fra Østenstad kirke. Ved kirken er det en vakker kirkegård hvor både kister og urner kan settes ned. Menighetens prester og organist bistår de pårørende sammen med begravelsesbyrå, slik at man får en personlig og verdig gravferd.

Ved bestilling av gravferd, ta kontakt med kirkegårdskontoret, telefon: 66 75 40 95. Kirkegårdskontoret administrerer kirkegårdene og kontakter den presten som har tjeneste. Kirkegårdskontoret svarer også på alle andre henvendelser som gjelder kirkegården. Kirkegårdskontoret har egen hjemmeside. 

MINNEGAVE: Noen vil gjerne at det skal gis en gave til en institusjon eller organisasjon i stedet for blomster.

Østenstad menighet kan også stå som formål. Kontonummeret er 1620 30 85242.

Innhold  Planlegge Aktiviteter