Dåp

Dåpen er inngangsporten til kirken og en av livets store begivenheter. Gratulerer med barnet og velkommen til dåp i Østenstad kirke!

Hvordan melder vi dåp? Det finnes flere måter å melde dåp på. Du kan gjøre det elektronisk ved å klikke her: Min kirkeside/Asker

Følg denne fremgangsmåten: 

1. Logg på med mobilnummeret ditt

2. Sett inn koden du får på mobilen

3. Velg "registrer dåp"

4. Velg "Østenstad" som sokn.

5. Fyll inn med navn på den som skal døpes, foreldre og faddere osv.

6. Send inn

Opplysningene som fylles inn, er nødvendig for riktig føring i det kirkelige medlemsregisteret.

 

Hvilken søndag skal vi velge? Dåpen kan skje når som helst, men det er vanlig at foreldrene lar barnet døpe i løpet av det første leveåret. Se oversikt over aktuelle gudstjenester.

 

Hvis man ønsker dåp i annen kirke enn den lokale: Hvis du ønsker dåp i en annen kirke enn Østenstad kirke, avtaler du dato direkte med denne kirken, men melder fortsatt dåp til Østenstad menighet. Da bruker du dette Skjema for innmelding til dåp og sender til Østenstad menighet på e-post eller i post (Østenstad menighet, Gudolf Blakstadsvei 40, 1390 Vettre). Grunnen til at vi gjør det slik, er at vi har plass til tre dåp per gudstjeneste i Østenstad. Dersom flere enn de som ønsker dåp i Østenstad melder dåp elektronisk, kan det se ut som om det er fullbooket uten at det egentlig er det. Ring gjerne til menighetskontoret hvis du lurer på noe: 66 79 99 60.

 

Dåpssamtale eller dåpsseminar                                     Når menigheten har fått melding om dåp, går denne til den aktuelle presten. Presten tar da kontakt og avtaler en samtale om dåpen. Samtalen kan skje i hjemmet eller i kirken etter eget ønske. Noen ganger arrangeres felles samtale for flere i kirken. I samtalen blir det fokusert på hva dåpen betyr, hvordan den foregår og hva menigheten kan tilby barnet og familien videre. Også om barnet skal døpes i en annen kirke, blir det tilbud om dåpssamtale i den menigheten hvor man bor.

  

Hvordan skjer dåpen og hva lærer kirken om dåp?

Dåpen skjer i starten av gudstjenestenesten. Familie og faddere har plass i nærheten av døpefonten og står ved døpefonten under dåpshandlingen. Les dåpsliturgien her. Når man er døpt, er man blitt fullverdig medlem av Den norske kirke. Kirkens lære om dåpen uttrykkes i liturgiens konklusjon slik: ”Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrke deg med sin nåde til det evige liv.” Som foreldre og faddere kan vi trygt legge barnet i Guds hender. Les en dåpssalme som handler om det! Den norske kirke er en barnedøpende kirke. I dåpen blir barnet derfor døpt på foreldrenes ønske og tro. Barnedåpen forutsetter dermed at foreldre, faddere og menigheten sammen fører barnet inn i det kristne livet gjennom trosformidling i hjemmet og i kirken.

 

 

Skal vi velge dåp eller ikke? Ta kontakt for en samtale og gjensidig dialog om et viktig spørsmål! Les mer om dåp på Kirken.no.

 

 

 

Faddere

Barnet skal ha minst to faddere. De må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke eller annet kristent kirkesamfunn.  Velg gjerne mange faddere! Det er bra at barnet har mange voksne rundt seg med et særlig ansvar for å følge opp dåpen. Faddernes oppgave er først og fremst å bevitne selve dåpen, samt be for barnet og bidra til at barnet får en kristen tro. Faddere bør velges med tanke på dette.

 

 

Dåpsskjole til utlån                                                     Østenstad menighet har en dåpsskjole til utlån.

 

 

 

Oppfølging etter dåp

Dåpen følges opp med opplæring i kristen tro. Opplæring handler om dagliglivet i hjemmet hvor foreldre er forbilder i holdninger og handlinger. Bruk av barnebøker og musikk som formidler bibelfortellinger og kristen tro kan være en god hjelp. Bruk gjerne bøker og musikk fra Iko.no. Menigheten har et særlig ansvar for å følge opp de døpte barna. I Østenstad menighet ønsker vi derfor å tilby aktiviteter som passer for barn og unge i alle aldersgrupper. Målet er å formidle kristen tro på en pedagogisk og relevant måte. Se menyen til venstre på siden under barn.

 

 

Dåp av større barn, konfirmanter og voksne

Når et større barn, en konfirmant eller en voksen som ikke tidligere er døpt ønsker å døpes, gjelder de samme regler i forhold til utfylling av skjema. Se over. Presten har en eller flere samtaler med dåpskandidaten. For konfirmanter gjelder konfirmasjonsforberedelse også som dåpsforberedelse. Konfirmanter blir helst døpt i en ungdomsgudstjeneste, mens andre voksne kan døpes i ordinære søndagsgudstjenester.

Innhold  Planlegge Aktiviteter