Søndagsskole


Dato: 23.04.17 - 04.06.17

Velkommen til søndagsskole for barna under gudstjenesten!

 

Vi starter sammen med de voksne inne i gudstjenesten, og går deretter ut til vårt eget opplegg på søndagsskolerommet. Vi synger, hører en fortelling fra Bibelen og tegner/ leker. Det meste av opplegget er beregnet på 3-8åringer, men vi prøver å legge til rette for hele alderspennet :)


« tilbake
Innhold  Planlegge Aktiviteter