Møteplan 1. halvår 2017

Menighetsrådsmøtene (MR) er åpne for alle og foregår som regel i kirkens møterom kl. 19-22. Fellesrådsmøtene (FR) er også åpne for alle.

MR-møter
24. januar
28. februar
28. mars
2. mai
6. juni
20. juni (ekstraordinært møte for nominering av bispekandidater)
 
MR årsmøte: 12 mars etter gudstjensten.
 
FR-møter
19. januar
16. februar
23. mars
27. april
18. mai
15. juni
 
AU-møter
10. januar
14. februar
14. mars
18. april
23. mai
Innhold  Planlegge Aktiviteter