Historikk og arkitektur

Østenstad kirke - et åpent hus med mange rom. Velkommen inn til en moderne katedral med flere arkitektoniske og kunstneriske perler!

Østenstad kirke fra 1980, er en arbeidskirke bygd i tegl. Kirken har 530 plasser. Kirkegården var ferdig 2008. Kirken er tegnet av arkitekt Tore Wiig ved Harald Hilles arkitetkonto, i dag Hille Melbye AS. Østenstad kirke ligger vakkert til - her møtes himmel, jord og hav. Lille Østenstad gård, som tomten er skilt ut fra, tilhørte fra gammelt av Asker kirke. Helt fram til midten av vårt århundre måtte gården betale fast avgift til kirken.

I 2008 ble det anlagt kirkegård rundt kirken, og tårnet ble reist.

Området kirken ligger på, ble tidligere kallt Tåjet. Det betyr inngjerdet mark for dyrene. Det gamle navnet Østenstad var Eystadir, sammensatt av navnet Eystein og den gammelnorske endelsen stadir.

 

Drømmen om egen kirke for denne del av Asker-bygda var gammel, men arbeidet for kirkesaken ble for alvor satt i system ved dannelsen av Vettre og Gisle kirkelag i 1961. De mange som deltok aktivt med innsamling av penger og all den andre planleggingen, ser vel i dag tilbake på disse årene med glede og takknemlighet.

I 1969 kjøpte Asker kommune 18 dekar av Lille Østenstad gård. I 1972 ble Østenstad skilt ut som egen menighet fra Asker, foreløpig med "kirke" i aulaen på Blakstad sykehus. I 1975 ble den innkjøpte tomt regulert til kirkelige formål. 24. mai 1979 ble grunnstenen nedlagt, og året etter - 23. mars 1980 - ble kirken vigslet av biskop Andreas Aarflot.

Orgelet er bygget av den tyske orgelbyggeren Paul Ott. Konservator Kåre Limseth har ansvaret for farge og gulldekor. Det betegnes som et klassisk orgel og passer særlig til musikken fra denne perioden. Den frie plasseringen av orgelet i kirkerommet gjør at organisten lett kan samarbeide med kor, solister og orkester - i tillegg til menigheten.

Innhold  Planlegge Aktiviteter