Menighetsbladet

Godt nytt fra Østenstad.

Godt nytt fra Østenstad menighet kommer regelmessig ca hver 10. uke med til sammen 5 nummer i året. Det blir fulldistribuert av Norpost til omkring 5800 husstander. I tillegg deles bladet ut til alle beboere ved Risenga og Gullhella sykehjem. Opplaget er på 6100. Det finaniseres via annonser fra næringslivet i soknet og gjennom private gaver. Ta kontakt med ansvarlig redaktør Liv Ruud dersom du ønsker å annonsere.

Bladet inneholder intervjuer med lokale profiler samt faste spalter som "Slekters gang", "Min favorittsalme" og gudstjenesteliste, samt omtale av konserter og kulturarrangementer i menigheten. I Godt nytt fra Østenstad menighet kan man også finne informasjon for barn, unge og voksne i alle aldere om aktiviteter i menigheten. 

Hilsen Astrid Sætrang Morvik, redaktør.

Innhold  Planlegge Aktiviteter