Bønn og forbønn

Ønsker du å bli bedt for? I ulike situasjoner i livet, er det godt å bli bedt for. Gud bryr seg om alt som skjer oss, og vi kan "bry" Gud med både små og store problemer.

Foto: Hilde Totland Harket

Ansatte i menigheten har taushetsplikt og kan lytte og være en samtalepartner. De vil også gjerne være med å be for dem som søker forbønn. Ta kontakt med en av oss på telefon eller e-post. Det er vanligst å henvende seg til prestene eller diakonen, men også andre ansatte har erfaring med forbønn. Vi kan komme hjem til deg, eller du kan komme på kontoret og bli bedt for der eller i kirken.

Østenstad menighet har egen bønnetjeneste med faste forbedere som ber over bønneemner som er meldt inn til menigheten. Hvis du ønsker å bli bedt for regelmessig, send ditt bønneemne på e-post. Du er også velkommen til å være med i vårt korps av faste forbedere. Ta i så fall kontakt på tlf.: 66 79 99 60.

Innhold  Planlegge Aktiviteter