Utsmykning

Kunsten i kirkerommet er minimalistisk, men effektfull. Altersmykket er det mest iøyefallende, men de blå glassmaleriene høyt oppe på veggen, er også et sentralt blikkfang. Kirketekstilene på veggen skiftes med kirkeåret.

Altersmykket av Terje Grøstad er en flerdimensjonal "altertavle." Den siden som vender mot kirkerommet er et seierskrusifiks med den seirende Kristus i sentrum - inspirert av middelalderens Kristus-figurer. Tornekronen i bunnen av sirkelen og de tre naglene som sees på korsets nedre del, viser til Jesu lidelse på korset, men tornekronen går over til en seierskrans i øvre del av sirkelen og viser til Jesu oppstandelse og seier over døden. Baksiden av altersmykket viser ankeret som symbol for troen, og fisken - det første kristne symbol. På det ene sidestykket er en due som symbol for Den hellige ånd. På det andre sidestykket er et øye som symbol for Gud Fader. Smykket er laget i tre og belagt med gull og hvitt metall.

Korsvinduet med glassmaleriene ser vi høyt oppe på nordveggen. De er også tegnet av Terje Grøstad og viser symbolene for de fire evangeliestene; Mennesket, Ørnen, Løven og Oksen. Matteus begynner sitt evangelium med Kristi fødsel etter hans menneskelige natur. Derfor fikk Matteus mennesket som symbol. Johannes begynner med tankens og tilbedelsens ørneflukt, derfor er ørnen symbol for Johannes-evangeliet. Markus begynner med Johannes i ørkenen. Løven er ørkendyret og dermed også symbol for Markus-evangeliet. Lukas forteller om Sakarias som ofret i tempelet. Oksen som offerdyr ble symbol for Lukas.

Kirketekstilene på veggen veksler med kirkeåret. De er vevet av Askerkunstneren Molle Cecilie Major. De store som henger bak altersmykket er på hele 8 kvm. De små henger bak prekestolen. Østenstad kirke har kirketekstiler i grønt, hvitt og fiolett. Grønt brukes på alle søndagene etter pinse og i tiden mellom jul og faste. Med grønt forbindes kristenlivets modning og vekst. Den er håpets farge. I det lille teppet finner vi vinstokken som symbol. Hvitt er kirkens festfarge og brukes Første juledag, Maria budskapsdag, Første påskedag fram til pinse, samt Allehelgensdag. Strålene i det lille teppet symboliserer oppstandelsens lys. Fiolett brukes i advent og fastetiden og på bots- og bededag. Fargen symboliserer anger og bot. Det lille teppet i fiolett har bilde av et stort timeglass og det anes et korsmotiv bak. 

Kirkeskipet henger over inngangspartiet. Det er bygget av Egil Bækvold fra Vollen i 1967, og han gav skipet i gave til kirken. Skipet er en modell av fregatten "Den norske løve" av 1665. Som kristent symbol skal kirkeskipet minne om at hele den kristne kirke er å likne med et skip som er ute på en farefull ferd over verdenshavet. Kristus er om bord som ved stormen på Gennesaretsjøen, og Herren fører sine til himmelens trygge havn.

Innhold  Planlegge Aktiviteter