Menighetens samlingspunkt

Forskjellige mennesker i alle aldre samles om mange aktiviteter gjennom uken, men søndag kl. 11 er det samling for alle!

Gudstjenesten er møtepunktet mellom Gud og mennesker. Vi samles til skriftlesing, bønn, nattverd, dåp, sang og forkynnelse. Det er også søndagsskole en del av søndagene. Da er barna med i første del av gudstjenesten for deretter å gå til egne aktiviteter. Etter gudstjenesten er det ofte kirkekaffe. Det er et mål at alle skal kjenne seg inkludert i menigheten, også i gudstjenesten. Derfor har vi egne kirkeverter som tar imot og gir nødvendig informasjon ved inngangsdøra. Hvis du ikke har vært i menigheten før, må du ikke være redd for å presentere deg for kirkeverten eller noen av de andre medvirkende i gudstjenesten. Vi vil gjerne ta imot alle på best mulig måte! 

Se listen over kommende gudstjenester under Aktiviteter.

Innhold  Planlegge Aktiviteter