Frivillig tjeneste

Har du lyst til å bidra med din tid og dine evner til beste for menigheten?

Menigheten har mange aktiviteter, og mye av dette er det frivillige som står for. Søndagsskolelærere, musikere, ryddehjelper, kirkekaffemedarbeidere, kirkeverter og klokkere er noen kategoriere. Noen velger å binde seg til faste oppgaver. Andre vil heller gi litt tid til enkeltarrangementer. Ofte er det behov for hjelpende hender i forbindelse med et større arrangement. Du har kanskje en spesiell kompetanse som menigheten kan ha glede av. Vi vil gjerne høre om det! Ta kontakt med daglig leder Liv Ruud eller en av de andre ansatte. Vi finner helt sikkert en oppgave du kan ha glede av. Delt glede er dobbelt glede!

Innhold  Planlegge Aktiviteter