Sammen i sorgen

Gjennom samtaler og sorggrupper vil menigheten tilby fellesskap som kan støtte og hjelpe i en vanskelig situasjon. Diakon Jarle Klungrehaug setter deg i forbindelse med en sorggruppe som passer for deg. Telefon: 66 79 90 60.

 

Nå åpner savnet sine øde vidder.

En ukjent strekning ligger foran deg.

Frykt ikke ensomheten på din vandring,

du skal få styrke på din smertes vei.

Her i din nød, hvor alt er fylt av fravær,

er Gud deg nær og rekker deg sin fred.Du snur ditt ansikt og må se tilbake.

Ti tusen ganger skjer det om igjen.

Du går allikevel i livets retning

når du lar sorgen bli din følgesvenn.

Din fot blir ledet over gåters avgrunn,

og i din uro får du eie fred.


 

Litt efter litt, igjennom savnets smerte,

må du bli løst fra mange sterke bånd.

Men gjennom sorgen når du nye dager,

Der nye hender venter på din hånd.

Og fra vår fremtid kommer Kristus til deg

og fyller alt med nærvær og med fred.

 

Svein Ellingsen, 1977.

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter